Lokaal bestuur stelt geen referentieambtenaar aan betreffende LGBTIQ-rechten

08 April 2021

Lokaal bestuur stelt geen referentieambtenaar aan betreffende LGBTIQ-rechten

Tot nog toe bleven de inspanningen van het lokaal bestuur eerder beperk tot symbolische acties

Het Regenboogcharter werd ondertekend in 2017 door Annick Vanderspurt, toenmalig schepen van onder meer gelijke kansen in Torhout. Torhout trad ook toe tot het West-Vlaamse regenboognetwerk, gecoördineerd door Rebus.

Tot nog toe bleven de inspanningen van het lokaal bestuur eerder beperk tot symbolische acties, zoals het uithangen van de regenboogvlag, het genderneutraal maken van vacatures, het aanleggen van een regenboogzebrapad. Hoewel deze acties bijzonder belangrijk zijn, mogen onze acties niet beperkt blijven tot deze symbolische acties.

De omzendbrief van het openbaar ministerie COL 13/2013 toonde 9 jaar geleden al aan hoe belangrijk het was mensen met kennis van zaken rond haat- en discriminatiemisdrijven aan te duiden binnen de lokale politie. Organisaties als Rebus en çavaria voegen daar ook een referentieambtenaar binnen het lokaal bestuur aan toe. De wetgeving rond bvb. genderwijziging, naamwijziging op officiële documenten, enz. is nu eenmaal specifieke materie.

De recente gebeurtenissen in Beveren tonen nog maar eens aan dat het regenboognetwerk en de doelstellingen binnen het regenboogcharter prioriteit verdienen, en soms zelfs echt levensnoodzakelijk zijn.

Ook in Torhout bereikten bezorgde berichten vanuit de LGBTIQ-gemeenschap onze fractie. Bij een informele bevraging naar prioriteiten volgens hun mening, komt veiligheid als belangrijkste naar boven, naast sensibilisatie en preventie. Binnen het lokaal bestuur is er knowhow ter beschikking, maar het is onvoldoende gekend, waardoor personen met vragen helaas vaak verschillende keren hun verhaal moeten doen vooraleer ze bij de juiste persoon terecht komen, die hen met kennis van zaken en met empathie verder helpt.

Onze fractie vraagt dan ook

  1. Binnen het lokaal bestuur een referentieambtenaar aan te duiden die zich kan specialiseren in LGBTIQ-gerelateerde wetgeving en dienstverlening en dit kenbaar te maken als zijnde het aanspreekpunt binnen het stadskantoor voor specifieke LGBTIQ-gerelateerde vragen, bvb. via het dragen van een badge, een folder of affiche in het stadskantoor, info op sociale media hierover.
  2. Bij de politiezone Kouter aan te dringen op het aanstellen van een referentieambtenaar binnen de zone,     wat de aangiftebereidheid bij haat- en discriminatiemisdrijven van allerhande aard zou vergroten.

 

Volgens de bevoegde schepen zijn er op dit moment reeds aanspreekpunten genoeg hiervoor. En gaat hier dus voorlopig niet op in.