Energie wordt met de dag duurder...

20 December 2021

Energie wordt met de dag duurder...

Is het lokaal bestuur bereid is om verkennende gesprekken aan te gaan met vzw Papillon en een samenwerking te overwegen?

Energie-armoede is actueler dan ooit. Mensen in armoede hebben vaak geen toegang tot de meest energiezuinige woningen of kunnen hun energieverslindende huishoudtoestellen moeilijk vervangen door energiezuinige exemplaren. De stijgende energieprijzen treffen mensen in armoede dus des te harder. Torhout doet inspanningen om energiearmoede tegen te gaan via het Sociaal Huis door bvb. het recente energiepakket, advies via het energieloket in de woonwinkel en door bij omstandigheden van echte armoede eventueel sporadisch een energiefactuur ten laste te nemen. Dit laatste is soms zeer nodig en wenselijk maar uiteraard geen structurele oplossing.

Verschillende gemeenten werken intussen samen met vzw Papillon, een circulair project van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. Het principe van ‘Papillon’ is eenvoudig: gezinnen die onder de armoedegrens leven en niet over de middelen beschikken om een nieuw huishoudtoestel te kopen, kunnen energievriendelijke toestellen huren aan een laag maandelijks tarief van 7 euro. Voor het project werkt Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen samen met een leverancier die de toestellen plaatst, onderhoudt en eventueel vervangt. De afgedankte toestellen worden gerecycleerd. De gebruikers komen dus nooit voor onverwachts grote kosten te staan, hun energiekosten dalen en hun levenskwaliteit verhoogt. Zo kan het plaatsen van een energiezuinige diepvriezer een besparing van bijna €300 per jaar betekenen, de mogelijkheden om gezonde en verse gerechten te bereiden vergroten en voedselverspilling tegengaan.

Van het Sociaal Huis wordt enkel verlangd dat zij de huurgelden innen en op het einde van het jaar doorstorten.

Meestappen in het project kan tevens een bijdrage leveren in het halen van de klimaatdoelstellingen met de stad, gezien de verminderde milieuverontreiniging (recyclage), de CO2-reductie door het verminderd energieverbruik en het tegen gaan van voedselverspilling.

Gemeenteraadslid Sien Lagae stelde namens onze Groen-fractie dan ook de vraag of het lokaal bestuur bereid is om verkennende gesprekken aan te gaan met vzw Papillon en een samenwerking te overwegen?