Energie en onze portefeuille

22 Februari 2023

Energie en onze portefeuille

De energieprijzen swingen de pan uit: dat voelen we allemaal. Ook voor de stad zijn de energiekosten zowat verdubbeld, waardoor belangrijke investeringen uitgesteld moeten worden. De Torhoutse huizen en openbare gebouwen zijn nog te slecht geïsoleerd en er wordt te weinige hernieuwbare energie gebruikt. Torhout tekende het 2de burgemeestersconvenant (document met klimaatambities) waarin men streeft om 40% minder CO² uit te stoten tegen 2030 . We halen echter met 4% (update 22/02/23) minder uitstoot niet eens de vorige doelstelling van 20%.

Huidige situatie en aanpak bestuur

Er wordt te weinig ingezet op het energiezuiniger maken van onze stad (slechts 2 personeelsleden). Uit analyses blijkt ook dat vooral de huishoudens én het transport (privé en professioneel) het meeste energie verbruiken alsook het meeste CO² uitstoten, maar het bestuur doet hier te weinig mee. Pas nu men het ook in de eigen portemonnee begint te voelen, begint men wakker te schieten op vlak van energie.

Wat hebben we al voorgesteld?
  • Een externe partner (ESCO) inzetten om in één beweging veel meer van onze stadsgebouwen energieneutraal te maken. De investering die zo’n ESCO-speler doet, betaal je als stad af via de winst die je maakt door minder energie te verbruiken. Dit systeem bewees al ruimschoots zijn nut.
  • Via een gevelscan het warmteverlies van woningen in kaart brengen en burgers op die manier gericht info geven over de energiewinst die verschillende renovatiemogelijkheden kunnen opleveren.
  • Via conformiteitsattesten verhuurders stimuleren sneller hun huurwoningen energiezuinig te maken.

Onze voorstellen
  • Zet veel harder in op het energieneutraal maken van alle stadsgebouwen door extra personeel hierop te zetten en door zelf meer te investeren of een externe partner onder de arm te nemen (ESCO).
  • Bied de burgers veel meer ondersteuning aan rond energie-efficiënte woningen door op systematische wijze de toestand van huizen in kaart te brengen (energiescan via bv. Thermocar van de WVI), hierover infosessies te organiseren en extra lokale premies te voorzien.
  • Bij vergunningsaanvragen meer aandacht te besteden aan een duidelijk plan rond CO² -uitstoot en hernieuwbare energie.
  • Huurders en verhuurders ondersteunen bij het verduurzamen van woningen door regelmatig samen te zitten en te informeren rond premiemogelijkheden.
  • Huurwoningen moeten opgevolgd worden inzake energie-efficiëntie en de conformiteitsattesten moeten hier veel sterker aan gekoppeld worden.
  • Overschotten van energie uit zonnepanelen moet gedeeld kunnen worden.
  • Energiecoöperaties moeten aangemoedigd worden.

 

Ruben Vangheluwe