Duurzaamheid in de (lokale) politiek

08 Oktober 2021

Duurzaamheid in de (lokale) politiek

We stellen niettemin vast dat ondanks de groeiende aandacht voor duurzaamheid in de Torhoutse gemeenteraad, de praktijk nog te vaak tekortschiet om te voldoen aan de groeiende verwachtingen. 

Het begrip duurzaamheid is alom bekend geworden in ons dagelijkse leven of het gaat over productaankopen zoals kledij en voeding alsook een aanzienlijke investering in een nieuwe auto of wasmachine. Duurzaam betekent dat iets geproduceerd of verkregen wordt op een manier die milieuvriendelijk is en de natuur zo weinig mogelijk belast. Vaak gaat dit over energie of economische groei maar evenzeer over de samenleving. Steeds meer speelt duurzaamheid een rol in de (lokale) politiek zoals bij gemeenteraadsbeslissingen en ook bij het ontwerp de realisatie van kleine en grote overheidsopdrachten.

We stellen niettemin vast dat ondanks de groeiende aandacht voor duurzaamheid in de Torhoutse gemeenteraad, de praktijk nog te vaak tekortschiet om te voldoen aan de groeiende verwachtingen. Eén voorbeeld van de meest recente gemeenteraad illustreert de nood om duurzaamheid duidelijker te verankeren in alle beslissingen en overheidsopdrachten.

Bij het vernieuwen van het wagenpark is het duidelijk dat de lijn van de vergroening nog niet helemaal is doorgetrokken. In het verleden werd een nieuwe elektrische bestelwagen voor het team ‘Proper Torhout’ gekocht, waarbij de schepen van leefmilieu meldde: “Zo blijven we met de stad inzetten op groene mobiliteit. De aankoop van een dergelijke bestelwagen is een volgende stap in de vergroening van ons wagenpark. Het doel is voor elk voertuig de meest optimale oplossing te bieden wat betreft gebruiksvriendelijkheid, milieuprestaties en kostprijs over de volledige levensduur van de wagen.”

Tijdens de meest recente gemeenteraad stond de aankoop van een minibus op de agenda. Onze verbazing was groot toen we in het bestek lazen dat duurzame energievoorziening deze keer geen glasheldere voorwaarde is voor de aankoop van een minibus. Het bestek vermeldt dat de motor van het aangeboden voertuig minimum énkel aan de volgende eisen moet voldoen: “een commonrail dieselmotor; alternatieve energievoorzieningen (CNG, hybride, …) zijn ook toegelaten.” Ondanks de eerdere belofte werd er niet gekozen voor de meest duurzame optie.

Hiermee mist Torhout een kans om volop in te zetten op groene mobiliteit. In de praktijk zal deze minibus vooral ’s morgens en ’s avonds rondrijden, waardoor het voertuig overdag met hernieuwbare energie kan worden opgeladen. Op deze manier kunnen we hernieuwbare (elektrische) energie optimaal benutten zonder dat deze verloren zou gaan door een gebrek aan opslagcapaciteit.

Het bovenstaande voorbeeld wijst erop dat het concept duurzaamheid nog steeds niet als een duidelijk gunningscriterium is opgenomen bij bestekken. Als men het concept duurzaamheid in ieder bestek kan verankeren, ontstaat er een hefboom die tot een algemeen hoger duurzaamheidsniveau in Torhout zal leiden. Door beslissingen en opdrachten te toetsen aan het duurzaamheidcriterium vanaf het opstellen van het bestek tot de uitvoeringsfase, kunnen veel nuttige maatregelen zonder bijkomende kosten genomen worden.

Practice what you preach! Het is tijd voor het lokale bestuur van Torhout om te doen wat ze eerder heeft verkondigd. Niettemin is het als oppositie gemakkelijk om steeds kritiek te geven terwijl we liever een constructieve houding aannemen. Daarom stelt onze Groenfractie voor om duurzaamheid vanaf nu duidelijk te verankeren in alle overheidsopdrachten.