Deontologische code voor de lokale mandatarissen

28 Januari 2020

Deontologische code voor de lokale mandatarissen

Het zou goed zijn om deze deontologische code openbaar te maken

Als politici hebben wij als volksvertegenwoordigers een zeer belangrijk rol te vervullen. Deze taak brengt veel plichten met zich mee. Deze code als algemene leidraad voor ons politiek handelen is voor de Groenfractie een evidentie. Wij hechten zeer veel belang aan integriteit. Als integriteit en andere waarden in vraag worden gesteld, dan kunnen we niets anders dan te ageren en op een gedragen manier onze politieke verantwoordelijkheid te nemen.  Deze code geldt voor elke mandataris, het pleit niet voor de ene of de andere partij, niet voor meerderheid of oppositie, maar voor de geloofwaardigheid in de Torhoutse politiek en dit is belangrijk!

Het zou goed zijn om deze deontologische code openbaar te maken op de website van Torhout, bij wijze van transparantie en om te laten zien van dat alle politici van Torhout hiermee bezig zijn en zich hiertoe engageren.

Deontologische code torhoutse mandatarissen