Bouwstop in Wijnendale

13 November 2021

Bouwstop in Wijnendale

De goede raad was helder: in Wijnendale is een bouwstop nodig.

Wijnendale is een prachtig stukje Torhout. Het is gelegen tussen twee bossen, heeft alle basisvoorzieningen van een plattelandsdorp en heeft bovendien een vlotte verbinding met het centrum van de stad. Omdat wonen in Wijndale daardoor steeds populairder werd, schoten de nieuwe woonwijken als paddenstoelen uit de grond.

Omdat net daarom de troeven van dit aangename dorp dreigden te verdwijnen, adviseerde de Vlaamse Bouwmeester over hoe we de kwaliteiten van Wijnendale kunnen behouden in combinatie met het wonen in het dorp. De goede raad was helder: in Wijnendale is een bouwstop nodig.

Groen Torhout volgt de experts en vroeg daarom aan het stadsbestuur om een aanvankelijke bouwpauze in afwachting tot het toekomstplan voor Wijnendale klaar is. Verder willen niet alleen de experts en Groen Torhout een uiteindelijke bouwstop. Ook de inwoners van Wijnendale lieten duidelijk weten een voorstander te zijn om de groene open ruimtes te behouden. Op termijn komt dit tenslotte de omgeving van het dorp alleen maar ten goede.

Afgelopen week communiceerde het lokaal bestuur een eerste versie van haar Masterplan voor de dorpskern van Wijnendale naar de inwoners van het dorp. Daarin wil het bestuur net zoals wij de woonontwikkeling van het dorp een halt toeroepen.

De plannen voor de woningen van de sociale huisvestigingsmaatschappij langs de Camiel Meysmanstraat gaan nog door, maar de resterende woonuitbreidingsgebieden zouden wel onbebouwd blijven. Wij van Groen Torhout zijn daarom bevredigd dat het Torhoutse bestuur eindelijk meegaat in onze vraag en die van het adviesorgaan de Vlaamse Bouwmeester om een bouwstop in te voeren in Wijnendale.