Kent u de beschikbare steunmaatregelen?

30 Oktober 2020

Kent u de beschikbare steunmaatregelen?

Op vraag van Groen verbindt het lokaal bestuur er zich formeel toe alle lokale en federale middelen in te zetten voor het bekend maken van de federale coronasteunmaatregelen door het Sociaal Huis Op de gemeenteraad van afgelopen maandag 26 oktober keurden de raadsleden het reglement goed voor het aanwenden van de federale coronasteunmaatregelen. Alle Torhoutenaren die inkomstenverlies hebben door de coronacrisis of die meer kosten hebben als gevolg van de epidemie, kunnen zich wenden tot het sociaal huis om te laten bekijken of ze in aanmerking komen voor zo’n steun.   De Groen-fractie is tevreden met de inhoud van het reglement, dat zo is opgesteld om zoveel mogelijk Torhoutenaren te kunnen helpen en tevens een extra inspanning doet voor gezinnen met kinderen in armoede. Het is echter niet altijd evident om iedereen tot bij het Sociaal Huis te krijgen. Enerzijds door drempelvrees – veel mensen schamen zich nog steeds om hulp te vragen bij financiële problemen -, anderzijds omdat sommige mensen denken dat ze niet in aanmerking komen. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, moeten we zoveel mogelijk mensen tot in het Sociaal Huis krijgen, dat is voor de hand liggend. Daarom vindt de Groen-fractie het cruciaal dat een uitgebreide communicatiestrategie opgenomen wordt in het reglement. Zo houden we mee de vinger aan de pols en kunnen we naderhand evalueren of effectief alles in het werk is gesteld om alle Torhoutenaren te bereiken. De Groen-fractie stelde daarom een aanvulling voor op het reglement (een zogenaamd amendement), waarin een aantal communicatiestrategieën werden voorgesteld die in andere steden met succes worden toegepast. Dit betreft bvb. een online aanmeldingsformulier, online infosessies met de partners van het sociaal huis, communicatie op de website en de sociale mediakanalen van het lokaal bestuur, enz. Ook raadslid Elke Casier (cd&v) sprak vanuit haar ervaring als advocate van verschillende cliënten in armoede over het belang van een goede doorstroming van informatie naar alle professionelen die mogelijks mensen zouden kunnen doorverwijzen. De meerderheid was niet gewonnen voor ons amendement met ‘good practices’ van de andere gemeenten. Men was van mening dat de communicatiedienst de vrijheid moet krijgen om een eigen strategie op te bouwen. De Groen-fractie slaagde er daarentegen wel in een om een belangrijke extra toevoeging aan artikel 3 van het reglement te laten stemmen, waarin formeel opgenomen werd dat het lokaal bestuur alle federale communicatiemiddelen, alsook alle lokale communicatiemogelijkheden in te zetten om onze burgers zo goed mogelijk te informeren. Hopelijk kunnen we op die manier zo veel mogelijk Torhoutenaren een duwtje in de rug geven in deze moeilijke periode.