Samen tegen corona

05 Mei 2020

Samen tegen corona

Het is hartverwarmend om vast te stellen dat ook in Torhout de solidariteit de bovenhand haalt.

Graag wil ik namens de Groen Torhout onze diepste bewondering en respect overbrengen aan alle zorgverleners en personen die in de frontlinie staan. Dikke merci om in deze onzekere en angstige tijd, zorg en strijdvaardigheid steeds voorop zetten! Onze waardering gaat eveneens naar alle winkeliers, werknemers in de voedingsindustrie,  politie-inspecteurs, postbode, vuilnismannen-en vrouwen en alle anderen personen die steunpilaren vormen. Zij vormen meer dan ooit de hartslag van de samenleving.

Heel veel burgers sloten zich aan bij Torhout helpt!, buren helpen elkaar en zo meer. Uit cijfers van politie blijkt dat wij Torhoutenaren - enkele uitzondering niet meegerekend -  ons ook goed aan de maatregelen houden en op die manier ook zorg dragen voor anderen.

Wij willen ook onze appreciatie uiten over de aanpak van het lokaal bestuur. De sociale hulplijn, de opstart en uitrol van het triagepunt, het proactief opbellen van ouderen, de maatregelen in het woon-zorgcentrum, veilige en weldoordachte opstart van het recyclagepark, de nauwe samenwerking met AZ Delta, en zo veel meer.

Dank aan al het personeel van onze stad om in deze uitzonderlijke tijd het beste van zichzelf te geven om ten dienste te staan voor de Torhoutenaar. Dank aan het Torhouts crisisteam dat op een professionele manier dagelijks weet te anticiperen op tal van zaken en problemen het hoofd weet te bieden. We beseffen dat dit niet steeds eenvoudig is en weten dat alle keuzes, weloverwogen zijn in het belang van allen en dit met de nodige creativiteit en flexibiliteit indien er bijvoorbeeld dreigend gebrek aan middelen is en/of de richtlijnen vanuit de federale overheid niet steeds klaar en duidelijk zijn. Wij stellen het ook op prijs dat hier steeds open en transparant over wordt gecommuniceerd.

Collega’s, we zijn er nog niet, maar we hebben als Torhout reeds getoond dat we met breed gedragen slogans zoals “Torhout helpt” en “Samen tegen Corona”, trots mogen zijn op onze stad!