24 Februari 2019

Het Torhoutse bestuur pakt uit met de boodschap dat alle partijen akkoord gaan met de mobiliteitskeuze zoals die vorige week in de pers verscheen. Een nuance is hier op zijn plaats.  

Groen werd immers niet van in het begin betrokken bij het beslissingsproces. Een autovrije markt was door het bestuur op voorhand reeds uitgesloten, nog voor de zoektocht naar een studiebureau en voor de consultatie van de oppositiepartijen. Wij betreuren dat niet alle opties – waaronder de autovrije markt - werden opengehouden bij de opstart van de overleggroep stadskernvernieuwing. Eerder onderzoek wees nochtans uit dat ongeveer de helft van de Torhoutenaren hier voorstander van is.

Toch hebben wij ons steeds constructief opgesteld binnen de stuurgroep ‘stadskernvernieuwing’ om zo de best mogelijke oplossing voor duurzame mobiliteit uit de brand te slepen.

De plannen die nu op tafel liggen geven meer ruimte aan fietsers en voetgangers. Toch blijft een échte modal shift naar duurzame mobiliteit een kans die we nu moeten grijpen. Dit missen we in de planning en hebben we de voorbije maanden meermaals aangegeven tijdens het overleg.

Wij blijven daarom de vinger aan de pols houden en werken kritisch verder voor een stadskern waar het veilig en aangenaam vertoeven is.

Koning auto begint stilaan te wankelen.