Artikel 60 - tewerkstelling

16 September 2019

Artikel 60 - tewerkstelling

We merken dat in Torhout een groeiende vraag is naar zogenaamde artikel 60 tewerkstellingstrajecten (TWE)

Deze laten mensen zonder diploma en relevante ervaring die moeite ondervinden bij het solliciteren toe om via artikel 60 een jaar relevante ervaring op te doen, waarbij hun loon betaald wordt door het OCMW en het OCMW hen ook mee ondersteunt en begeleidt. Met een jaar relevante ervaring op zak, kunnen deze personen veel meer kans maken bij het solliciteren op de reguliere arbeidsmarkt. Ook in Torhout merken we het succes van deze trajecten en is de vraag ernaar groot. Helaas moeten mensen soms lang wachten om aan een traject te beginnen, wat hen onnodig lang afhankelijk maakt van een leefloon en tevens niet bevorderlijk is voor hun activatie/integratie binnen de maatschappij en zelfwaardegevoel. De tewerkstellingsplaatsen waar zij nu terecht kunnen voor een dergelijk traject beperken zich tot werkplekken van het lokaal bestuur zoals de kringwinkel, de keuken en poetsdienst van het WZC, de cafetaria van de kinderboerderij, enzovoort. Deze plekken zijn uiteraard snel ingevuld en bieden slechts een aanbod voor een beperkt aantal interessegebieden.

Resultaten in andere gemeenten (bvb Menen) tonen aan dat een extra investering in nazorg en het inzetten van een extra kracht om ook private partners aan boord te krijgen echt de moeite loont. Op een jaar tijd vond men al 10 lokale bedrijven die bereid waren personen tewerk te stellen via artikel 60 en die ook erg tevreden zijn. De resultaten blijven ook voor de werknemers niet uit: van de 83 leefloners die het traject nazorg volgden, hebben intussen 46 personen een vaste job, 16 mensen volgen een vervolgopleiding, 2 gingen zelfstandig aan het werk, 7 mensen werden doorverwezen naar maatwerk en slechts 12 mensen bleven voorlopig werkloos. Een investering die dus zeker zijn vruchten afwerpt!

Vragen:

  • In Torhout is reeds gewerkt aan mooi traject voorbereiding op TWE via o.a. een infodag ivm algemeen voorkomen en sollicitatie skills. Kan er ook meer geïnvesteerd worden in nazorg op maat?
  • Zou het niet verstandig zijn middelen en uren vrij te maken voor een outreach functie die met private partners gaat samenzitten om hen mee op de kar te krijgen van TWE tewerkstellingen? Met name voor personen met een meer technische/ambachtelijke interesse zou dit een grote meerwaarde zijn. Deze interessegebieden zijn binnen onze eigen diensten namelijk ondervertegenwoordigd.

 

Sien Lagae