Adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit

27 Februari 2023

Adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit

We vragen dan ook of het lokaal bestuur bereid is om een lokale adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit op te richten teneinde de inclusie en participatie te bevorderen.

In een recent pilootproject van SIBE (Samen is Beter) werden verschillende moeilijk bereikbare doelgroepen in Torhout bevraagd over ‘een brede kijk op gezondheid’. Eén van de groepen die bevraagd werd, was de groep mensen met een migratieachtergrond. Dit bleek een enorm positieve ervaring: de deelnemers waren blij dat ze actief bevraagd werden, beluisterd werden en het gevoel hadden dat hun stem telde. Ze werkten ook allen erg constructief mee gedurende het hele project en waren aanwezig op de voorstelling van de resultaten.


Bij het beluisteren van de deelnemers kwam regelmatig aan bod dat vooral nieuwkomers een drempelvrees ervaren in het deelnemen aan verschillende adviesraden zoals jeugd, sport of cultuur. Daarnaast hebben mensen met een migratieachtergrond op bepaalde thema’s andere ervaringen of lopen zij tegen andere zaken aan. Ze vinden niet altijd snel een manier om dit te communiceren naar het bestuur. Het kan de inclusie en participatie van deze mensen binnen onze Torhoutse gemeenschap bevorderen indien het lokaal bestuur beter op de hoogte is van wat leeft onder dit deel van de Torhoutse bevolking en ook hun advies kan ontvangen. Voor sommigen kan het misschien een eerste stap zijn om toch te kandideren voor een andere adviesraad.


We vragen dan ook of het lokaal bestuur bereid is om een lokale adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit op te richten teneinde de inclusie en participatie te bevorderen. Daarin kunnen o.a. personen met een migratieachtergrond, vertegenwoordigers van verenigingen van personen met een andere etnisch-culturele achtergrond of van verenigingen die met deze mensen werken en vertegenwoordigers van de lokale opvanginitiatieven opgenomen worden. Hun advies kan op eigen initiatief of kan door het stadsbestuur gevraagd worden. We volgen hiermee andere steden zoals Brugge, Gent, Lier, Leopoldsburg, Boom, Houthalen-Helchteren,…