Aankoop site Leda

01 Juni 2021

Aankoop site Leda

Een goede keuze? Of is sanering nodig?

Op de gemeenteraad werd beslist om de site Leda aan te kopen. Het meubelbedrijf wil uitbreiden en verhuist naar het nieuwe industrieterrein Ringaart. Op die manier wil het stadsbestuur een nieuwe en veilige toegang maken tot het speelplein De Warande. Met het doel van de aankoop kunnen we natuurlijk alleen maar akkoord gaan.

Maar dat betekent niet dat we onze ogen mogen sluiten voor de realiteit. Uit het bodemonderzoek blijkt dat er in de grond en grondwater concentraties met minerale olie worden vastgesteld waarbij de bodemsaneringsnorm wordt overschreden.

We merken ook dat de kostprijs van 660.000 euro opmerkelijk lager ligt dan de geschatte 800.000 euro. Heeft deze verontreiniging hiermee misschien te maken?

Met onze Groenfractie willen we geen kat in een zak kopen en hebben dan ook graag zicht op de eventuele kostprijs van de sanering.