Participatie en bereikbaarheid

De tijd van hoorzittingen, waar burgers louter geïnformeerd werden over een project dat al vrijwel in kannen en kruiken was, is voorbij. Burgers willen echt betrokken worden bij beleid, en dat van in het begin. Versterking van de lokale democratie is een en-en verhaal: het gaat zowel om het verbeteren van de klassieke politieke organen als om het sterker betrekken van burgers en ruimte geven aan burgers.

Concrete voorstellen

  • Mensen samen iets laten doen is één van de krachtigste vormen van participatie. Via wijkbudgetten ondersteunen wij actief burgerinitiatieven ondersteunen. Voorzie waar nodig logistieke en/of professionele ondersteuning door de gemeente, maar laat ook voldoende ruimte voor onafhankelijkheid.
  • Basisparticipatie. Bij grote projecten dient steeds de stem van burger gehoord te worden en mee beslissen. Dit start altijd met een zeer transparante communicatie naar alle burgers en dit via verschillende kanalen. Daarnaast moeten in omgekeerde richting burgers ook ideeën kunnen lanceren. Participatie dient niet alleen te gebeuren in een stadskantoor, maar tussen de mensen. Participatie dient naar burgers toe te gaan, naar de wijken, tijdens evenementen, ....
  • Bereikbaarheid van de overheid. Zorg voor gebruikersvriendelijke openingsuren, waarbij het stadskantoor niet uitsluitend op werkdagen van 9 tot 5 open is. Dat kan bijvoorbeeld door de publieksdiensten ook één avond per week open te houden.