Vrije tijd, cultuur en sport

Steeds meer mensen komen hier wonen en sporten! En dat kan! We hebben veel sportclubs en dat wil Groen zeker zo houden. Meer sporters vragen meer sportruimte. Maar die leg je best niet lukraak.

Groen wil eerst zoeken naar het gemengd gebruik van bestaande sportzalen, en dan kijken waar er nog bijkomende nood aan is. Zo kan er bijkomende sportinfrastructuur komen, als alle sportgebouwen ten volle benut zijn.

We willen een ruimer sportaanbod voor iedereen, meer toegankelijke sporten met betaalbare prijzen en een betere bereikbaarheid voor mensen met een beperking.

Groen Torhout wil meer open groene ruimtes en veilige wegen om er onbekommerd te kunnen wandelen, fietsen en lopen.

Cultureel hergebruik van leegstaande kerken, een nieuwe polyvalente ruimte voor muziek en kunsten, meer inzetten op intergemeentelijke samenwerking, ook eenmalige projecten en buurtinitiatieven krijgen ondersteuning.

Beloon deelnemers aan het vrijetijdsaanbod met spaarpunten op hun vrijetijdspas. Daarmee verzamel je gratis voorstellingen, zwembeurten, …

Graag een duidelijk aansprekingspunt via een cultureel loket voor inlichtingen, subsidieaanvragen, ondersteuning, registratie, … met een databank waar vraag en aanbod samen komen.