Sociaal beleid

Door het zorgen voor elkaar kunnen we problemen actief opsporen en ze voor zijn. Iedereen moet automatisch krijgen waar men recht op heeft: vergoedingen, toelagen, financiële steun,... Het lokaal bestuur zorgt voor een vlotte toegang. 

Wist je dat Torhout één van de enige gemeenten in de omgeving is zonder degelijk ontmoetingscentrum? Dat kan anders! Groen wil werk maken van een ontmoetingscentrum voor jong en oud. Een plek voor een betaalbare maaltijd of kop koffie, cursussen, workshops, een spelotheek, huiswerkbegeleidingsdienst, een goed uitgebouwde vrijwilligerswerking,...

Zo'n centrum kost tijd en geld. Daarom willen we starten met een mobiel ontmoetingscentrum: we brengen de activiteiten en maaltijden naar de wijken.