Jeugd

Heb je de jongeren in uniform al gezien? De spelende kinderen op het speelplein, of de skaters aan het skatepark? Wel, niet enkel zij, maar elke jongere verdient een kans om zijn of haar stem te laten horen.

Daarom willen we met Groen Torhout optimaal inzetten op jeugd en dat in nauwe samenwerking met de jeugdraad en de jeugddienst. Maar Groen wil ook inspraak voor kinderen. Daarom willen we een kindergemeenteraad in Torhout. Een raad die meerdere keren per jaar samenkomt en de ideeën van de lagere schoolkinderen naar voor brengt. Het beleid moet daar dan mee aan de slag.

Wij horen dat er een grote nood is aan een gezellige fuiflocatie en een repetitieruimte. De jeugd geeft aan dat De Mast te duur is. Wij hopen dit te kunnen realiseren om zo niet alleen de jeugdbewegingen, maar ook kleine organisaties en lokale talenten de kans te geven evenementen te organiseren.

Dankzij een gemotiveerd vrijwilligersteam hebben we een jeugdhuis om trots op te zijn. Alhoewel, het is elke maand knokken om te overleven. Groen Torhout wil het jeugdhuis meer ondersteunen. Naast het jeugdhuis hebben we ook heel wat vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor hun eigen jeugdbeweging met een unieke, eigen werking. Wij willen deze nog meer ondersteunen.

Momenteel leeft ook het idee van een jeugdontmoetingscentrum. Voor ons is dat de eerste stap. Wij willen net zoals de jeugdraad meer. Wij willen een jeugdontmoetingsdomein. Dit is een centrale plaats in Torhout voor de jeugddienst met een polyvalente zaal en een vast stekje groen waarop de jeugd eender welke activiteit kan doen die ze willen. En nog zoveel meer!

Dit is natuurlijk nog maar het topje van de ijsberg. Want met Groen willen we stap voor stap het jeugdbeleid verbeteren, meer kansen geven. Het kan écht anders!

 

Binnenkort nog meer concrete voorstellen. Steek je licht op tijdens Debattle op vrijdag 28 september. http://www.jeugdtorhout.be/de/nieuws/mijn-gedacht-debattle