Groen Torhout is tegen ondoordachte sloop van het gebouw FOD financiën op de Burg

21 Februari 2022

Groen Torhout is tegen ondoordachte sloop van het gebouw FOD financiën op de Burg

Groen Torhout vroeg het bestuur al meermaals om een langetermijnvisie qua patrimonium voor de stad.

We zijn uiteraard pro aankoop. Het lokaal bestuur heeft hier een koopje gedaan. Verrassend wel dat in eenzelfde perscommuniqué de aankoop én de sloop wordt aangekondigd.

De stad kocht deze legislatuur al verschillende strategische sites aan en het is niet zo dat er geen noden zijn in Torhout qua patrimonium. Integendeel, er zijn vragen zat voor extra ruimte: orkesten, koren, bands, toneelverenigingen, jeugdverenigingen, het cultureel centrum, de muziekacademie, enzovoort. Allen zijn ze op zoek naar ruimte of barsten ze bijna letterlijk uit hun voegen. Al jaren blijven zij met hun vragen in de kou staan. Site Thor biedt op termijn mogelijkheden maar zal dit alle vragen kunnen beantwoorden? En over welke termijn spreken we dan? 

Wat met het idee van minister Crevits’ campagne 'bejaarden op kot'? Het is niet omdat het gebouw de 1ste 10 jaren een openbaar nut moet dienen, dat op lange termijn geen mogelijkheden zijn. De stap van zelf betaalbaar wonen ontwikkelen voor Torhoutenaren naar de boel afbreken is wel erg groot. En dat zonder duidelijke motivatie.

Er wordt geïnsinueerd dat het pand in zeer slechte staat is en er zijn uiteraard wat kosten aan het gebouw, maar die blijken bij nalezen van het ‘staat van goed’ al bij al mee te vallen. De schatter van het gebouw schrijft zelfs letterlijk dat ‘het gebouw zeker nog een tweede leven kan krijgen en in verrassend goede staat is, ondanks het feit dat het al twee jaar opgesloten staat’. Verschillende zaken zijn al aangepast, andere noodzakelijke renovaties zouden volgens de schatter vrij eenvoudig kunnen gebeuren. Verduurzaming van dit gebouw kan bovendien stap voor stap en we kunnen al een redelijk renovatiebudget voorzien vooraleer we aan de vraagprijs zouden komen. Een doorgang maken naar het achterliggende park is een fantastisch idee, maar daarvoor hoeft het gebouw niet volledig gesloopt te worden. Bovendien mogen we niet vergeten dat ook de sloop van een dergelijk gebouw een serieuze kost met zich meebrengt. Kosten die uiteindelijk door de belastingbetaler, de Torhoutenaar, betaald worden!

Onze fractie is van mening dat dit een fantastische locatie kan zijn voor een goed uitgebouwd ontmoetingscentrum met ruimte tot uitbreiding van de Kommisje. Er is veel meer plaats, modulair in te delen via de aluminium panelen. Er is opslagplaats in de kelder (waarvan we weten dat die bij de huidige locatie van de Kommisje beperkt is), er is een professionele keuken die gebruikt zou kunnen worden om verse producten zelf te verwerken of bvb. workshops aan te bieden rond gezonde voeding met de producten van de Kommisje. Bovendien is het erg centraal gelegen met een mogelijke doorgang naar het park. Een betere locatie voor een ontmoetingscentrum zullen we niet snel vinden! De huidige ruimtes voor ’t centrum en de Kommisje worden gehuurd. De mogelijkheden tot uitbreiding in de Beerstraat zijn beperkt en bovendien lopen de gesprekken daar niet bepaald vlot. Waarom betalen voor een locatie als er midden in het centrum een gebouw in eigen handen leeg staat?

JA dus voor de aankoop, NEE tegen onbezonnen slopen!