9. Guy Brinckman

9. Guy Brinckman

51 jaar, woonbegeleider

Als het nu gaat over meer bomen om schaduw te hebben op speelpleinen of over een schoolstraat die leidt dat meer leerlingen met de fiets naar school gaan, al onze punten terug te brengen zijn naar ecologie. Groen is de enige partij die in tijden van klimaatverandering steeds weer de kaart trekt van een echt ecologisch beleid. Waar mens en natuur én dierenwelzijn logisch samen gaan. Daarom wil ik een daadkrachtige milieuraad die zijn stempel kan drukken op het beleid.