7. Maxim Perseyn

7. Maxim Perseyn

43 jaar, bouwkundig tekenaar

Als freelance bouwkundig tekenaar, met 24 jaar ervaring, ligt het ecologisch/duurzame aspect van gebouwen, woningen, stads- en plattelandsontwikkeling nauw aan het hart. Ik bouwde zelf ons strobalen huis. Op het vlak van passief/BEN bouwen heb ik veel expertise. Deze expertise wil ik graag inzetten lokaal en in de provincie, op thema's als ruimtelijke ordening, waterbeheersing, Smart Cities, mobiliteit, milieu en economie. Kies met mij voor een menselijke, eerlijke en gezonde stad en provincie.