6. Hanne Ryheul

6. Hanne Ryheul

28 jaar, dagbestedingbegeleidster

Sociaal beleid en participatie liggen mij nauw aan het hart. Vanuit mijn opleiding Gezinswetenschappen en mijn werk als begeleidster ervaar ik de nood aan een goede eerste lijn opvang. Die correcte info en hulp aanbiedt op een transparante manier. Dit zie ik als een fundament in ons sociaal net.

Daarnaast ervaar ik als jonge mama nog veel groeikansen naar een veiliger fietsbeleid. Ik engageer me dan ook graag voor Groen om samen te werken aan een stad waar iedereen zich thuis voelt.