26. Leen Denoulet

26. Leen Denoulet

68 jaar, gepensioneerde

Reeds in mijn studententijd was ik een "groene fietser". Zonder zelf actief te zijn in de beweging bleef ik wel achter hun ideeën en waarden staan, waaronder zeker de zorg om de kwetsbare mens en natuur.

Gans mijn loopbaan heb ik gewerkt in de sociale sector. Nu ik op pensioen ben wil ik me blijven inzetten voor een betere wereld waar het veilig en goed vertoeven is voor iedereen.